Hjælp os til at blive bedre
Oplever du på fejl eller besvær på vores hjemmeside, vil vi blive glade hvis du fortæller os om det.

Vi kan ikke besvare din kommentar har du behov for at komme i kontakt med os kan du benytte vores kontakt side.
Kode
Indtast kode
top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Faldsikring - hvem har ansvaret?
Den projekterendes ansvar

Den projekterende skal - som en del af projektmaterialet - levere en beskrivelse af bygningens karakteristika. Det gælder, hvis der er særlige forhold ved den færdige bygning, der har betydning for sikkerhed og sundhed ved vedligeholdelse og rengøring af bygningen.


Beskrivelsen skal indeholde en liste over de særlige arbejdsmiljøforhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med den fremtidige rengøring og vedligeholdelse

Den udførendes ansvar

Der skal altid etableres faldsikring uanset faldhøjden, hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare fx opstablede materialer, udragende armeringsjern, lyskasser, trappe- eller kælderskakte, eller hvis der arbejdes med sandblæsning, højtryksrensning eller lignende farlige håndværktøjer.

Et rækværk eller en afspærring, der hindrer fx afsætning eller fjernelse af materialer, kan fjernes, hvis der anvendes anden sikkerhedsforanstaltning, fx lift eller faldsikringsudstyr. Rækværk eller afspærring skal genetableres, når arbejdsopgaven er udført.

På flade tage (op til 15o) må der arbejdes i op til til 3,5 meters højde og under optimale forhold op til 5 meter uden rækværk eller anden form for faldsikring, hvis fald til det omgivende underlag ikke er forbundet med særlig fare.

På hældningstage skal der etableres stillads, skærm eller lignende ved tagfoden, hvis:

Tagfodens højde over det omgivende underlag er mere end 2 m
Der skal foregå arbejde/færdsel i en højde af mere end 5 m over det omgivende underlag
Hvis taget er glat, skal der anvendes tagstiger - uanset arbejdshøjden

Inspektion og vedligeholdelse

Ved inspektion og vedligeholdelsesarbejde på færdige tage gælder samme regler som ved opførelse af bygninger.

Ved kortvarige arbejdsopgaver, f.eks. reparationer eller vedligeholdelse, kan rækværk eller afspærring erstattes af egnet faldsikringsudstyr, hvor faren ved at etablere og fjerne det er større end den fare, der skal afværges.

Efter Arbejdstilsynets praksis er "kortvarigt” arbejde en arbejdsopgave, der normalt kan udføres på ca. 4 mandetimer.

Et par nyttige tips

  • Undgå arbejde i højden hvor muligt.

  • Brug udstyr, foranstaltninger eller forholdsregler til at forhindre fald, hvor arbejde i højden ikke kan undgås.

  • Hvor risikoen for fald ikke kan fjernes eller undgås, bruges udstyr til at minimere afstanden og følgerne af et eventuelt fald. 
Copyright © J&B Tagentreprise ApS - All Rights Reserved.

Designed by R-TEAM
webshop.io Content Management System.


HTML5 | CSS3